Chuyện này kể ngắn gọn bằng hình thôi.

Bàn làm việc của Nhà văn Võ Thị Xuân Hà – người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc viết, xuất bản sách

Ai quan tâm đến việc xuất bản 1 cuốn sách, hẳn không thể bỏ qua khâu đọc sửa morat – lỗi chữ khi đánh máy, dàn trang.

Bản thảo đang đọc, là đã qua mấy lượt đọc lần lượt là: biên tập ban đầu của tác giả – biên tập của Trung tâm Tôn vinh Văn hóa Đọc – biên tập Nhà xuất bản – bộ phận dàn trang (đã vài lượt) – lại về tay tác giả đọc soát… Rồi in bông mấy lượt.

Cuối cùng thì Cầm Kỳ mới là người soát lại để nghiệm thu, chuẩn in.

Nhìn bàn làm việc của Cầm Kỳ, thấy có 4 cái đèn bàn, thêm ánh sáng màn hình nữa là 5.

Có 5 mắt đèn soi rồi, lại qua 5 đến 10 lượt soi đi soi lại các khâu kể trên, thêm 2 con mắt của Cầm Kỳ nữa, may ra mới ổn để chuyển in.

(Mới vào mấy trang đầu vẫn nhặt ra lỗi.

Đây mới chỉ là 1 trong các khâu của xuất bản)

Chúc anh chị em bạn bè tuần mới, cũng là tuần cuối cùng của năm 2021 đầy biến động, mọi việc ổn thỏa trong khả năng.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà