Tập truyện ngắn mới của nhà văn Võ Thị Xuân Hà – Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020.
Sách do công ty Sbooks xuất bản. Phát hành theo hệ thống phát hành của công ty (Fahasa, Tiki…)

Trong tập truyện ngắn mới này, nhà văn Võ Thị Xuân Hà công bố các truyện ngắn mới đặc sắc. Đặc biệt công bố Phần Một CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THÊ
Trong mùa dịch tác giả vẫn cứ ra sách mới phục vụ cho độc giả yêu quý của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, những người luôn ủng hộ động viên, dù nghiệp viết vô cùng gian nan. Cảm ơn tất cả.
Cảm ơn giám đốc Nguyễn Anh Dũng, cùng các bộ phận xuất bản phát hành của công ty Sbooks.
Cảm ơn NXB Hội Nhà văn.
Cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh (Lao Ta) biên tập
Cảm ơn họa sĩ Văn Sáng thiết kế bìa đẹp.

Liên hệ mua sách: Công ty Sbooks, số 0901360088