Thả về trời 50 câu thơ

Thả về trời 50 câu thơ

V.V.TUÂN – LAM ĐIỀN Có thời lượng dài hơn mọi năm với những hoạt động không chỉ diễn ra trong ngày rằm tháng giêng, nhưng có vẻ Ngày thơ năm nay chưa có những điểm nhấn ấn tượng nào mới…

Xem thêm