Lữ Mai

Từ ngày 26-27/7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Văn nghệ sĩ Thủ đô phát huy tài năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, góp phần xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tổng số đại biểu và khách mời dự Đại hội là 830, trong đó có 30 khách mời và 800 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 hội viên của chín hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội.

Đại hội tiến hành các nội dung, gồm: Tổng kết hoạt động Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội lần thứ 12; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13; Bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kiểm điểm nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, VHNT Thủ đô đã tiếp tục đổi mới, bám sát thực hiện sôi động; có quan điểm, luận chứng với đời sống, ca ngợi những yếu tố tích cực, cổ vũ những nhân tố mới, thành tựu mới. VHNT tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú giàu tiềm năng, xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng được đề cao, đạt được những thành tựu góp phần không nhỏ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những khuyết điểm, hạn chế được thẳng thắn chỉ ra: Chất lượng tác phẩm chưa tương xứng số lượng; chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc ca ngợi sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước; chế độ đầu tư còn hạn chế; việc phát huy nội lực và sáng tạo của hội viên chưa cao; mọi hoạt động còn dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước, công tác xã hội hóa chưa mạnh, hiệu quả không cao…

Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 27 thành viên Ban Chấp hành khóa mới, gồm: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị An, Trần Quốc Chiêm, Nguyễn Xuân Chính, Nguyễn Văn Hải, Vương Minh Huệ, Nguyễn Đình Thanh, Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Xuân Thủy, Đào Duy Phúc, Nguyễn Hoàng Tuấn, Trần Gia Thái, Lưu Quang Huy, Nguyễn Hà Bắc, Bành Thị Mai Phương, Phạm Kim Bình, Nguyễn Bá Môn, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thế Chiến, Trần Thị Mai Hương, Lê Hồng Lý, Đào Quang Minh, Trần Thị Lệ Chiến.

NSND Trần Quốc Chiêm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; 4 Phó Chủ tịch, gồm các văn nghệ sĩ: Trần Đăng Khoa, Trần Thị An, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Vinh.

Nguồn: Báo Nhân Dân