NXB Hội Nhà văn (liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế) vừa ấn hành cuốn tiểu thuyết dã sử Nàng Công nữ Ngọc Vạn – cuốn sách được coi là lần đầu tiên hé mở bức màn bí mật về người đàn bà tuyệt đẹp và diệu kỳ trong số những liệt nữ đất Việt.

Tác giả, nhà văn Ngô Viết Trọng, cho biết: Trong thời kỳ gây dựng xứ Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ nước ta về Nam. Đó là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai, gọi chung là đồng bằng Nam bộ, tức là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam bây giờ. Ngoài công lao của các chúa Nguyễn, còn có sự đóng góp của bà Nguyễn Phúc Ngọc Vạn – con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sau này, khi công nữ được gả cho Vua Chân Lạp, bà đã làm được nhiều điều lớn lao cho tổ quóc

Nhưng tên tuổi của bà không được các sử gia triều Nguyễn nhắc đến một cách xứng đáng vì quan niệm trọng nam khinh nữ.

Với mong muốn tìm lại công bằng cho người đàn bà từng có công lớn trong lịch sử nước Việt, nhà văn Ngô Viết Trọng đã cất công sưu tầm tư liệu để viết nên cuốn tiểu thuyết dã sử này.

Theo tin: evan (đưa ngày 12.5.2010)