Tiêu chí và hình thức hoạt động của trang tonvinhvanhoadoc.net

1. Trang https://tonvinhvanhoadoc.net (link cũ là tonvinhvanhoadoc.vn) do nhà văn Võ Thị Xuân Hà sáng lập và điều hành từ 25 tháng 10 năm 2008 đến nay. Thuộc điều hành của Trung tâm Tôn vinh Văn hóa Đọc.

Tuy là trang thông tin thử nghiệm, nhưng đã rất nhiều lớp bạn đọc truy cập và gắn bó, kể cả bạn đọc hải ngoại.

Tiêu chí: Đưa thông tin khách quan, chính xác, bảo đảm bản quyền và tôn trọng cá nhân. Nội dung trang chủ yếu liên quan Văn hóa Đọc, Sách; Tác phẩm công trình và đời sống của các nhà văn hóa, các tác giả, nhà văn, nhà thơ, dịch thuật, lý luận phê bình, nhà báo, bạn đọc; các nghệ sĩ nghệ nhân trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, làng nghề.

2. Không lăng xê quảng bá những đơn vị cá nhân chưa đạt thành tựu, muốn tạo dựng hình ảnh để bán hàng kiếm lãi.

3. Đội ngũ biên tập trang tốt nghiệp các trường văn hóa nghệ thuật báo chí, có kiến văn để thẩm tác phẩm bài viết; Các cây bút phụ trách trang chuyên sâu là các nhà văn, tác giả đã có thành tựu nhất định trong lĩnh vực văn hóa đời sống.

Tất cả đều là tình nguyện viên, mong muốn được hoạt động TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC.

4. Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn bè gần xa cho trang đứng vững trong điều kiện thực tế hiện nay.

Ban biên tập Tôn vinh Văn hóa Đọc