“Thánh Dực Dũng Nghĩa truyện” là tập truyện ngắn của tác giả Thành Châu do Trung tâm Tôn vinh văn hóa đọc liên kết Công ty Sbooks ấn hành tại Nhà xuất bản Văn học, thời gian qua đã ra mắt công chúng.

Tập truyện được lấy cảm hứng từ cuộc đời danh tướng Trần Bình Trọng và đội quân Thánh Dực, gồm bốn truyện ngắn: “Thuồng luồng”, “Thánh Dực Dũng nghĩa”, “Hỏa Tước Nguyên Võ”, “Bạch tượng và nữ tướng”. Trong tập truyện, tác giả miêu tả những trận đánh lớn, rộng; thể hiện nỗ lực tìm tòi, vận dụng trí tưởng tượng, sáng tạo dựa trên các dữ liệu trong chính sử và dã sử.

Thành Châu là một tác giả trẻ mới xuất hiện trên văn đàn. Tập truyện bước đầu cho thấy tình yêu với đề tài lịch sử. Anh giãi bày: “Lịch sử là viên ngọc quý ẩn trong lớp bụi thời gian. Tôi nguyện làm một kẻ mải đi tìm ngọc”.

Theo báo Thời Nay