“Đô thị và ký ức” – Nguyễn Thế Sơn: Một dự báo về mất kết nối?

HẢI AN
Tập thể A2 Ngọc Khánh.
Tập thể A2 Ngọc Khánh.