MẸ TÔI

MẸ TÔI

                   Truyện ký –  Lê Bá Thự                                                                          1       Mẹ tôi kể: Vào lúc tờ mờ sáng một ngày tháng chạp năm Nhâm Ngọ, trời rét căm căm, trong ngôi nhà trống tuềnh trống toàng, che chắn sơ sài, bên bếp…

Xem thêm