Đời – Võ Công Liêm

Đời – Võ Công Liêm

Võ Công Liêm                                                           ĐỜI : SỐNG VÀ CHẾT  Avow! Life and be true* (Ikiru)      ‘Đôi khi tôi nghĩ về cái chết của tôi / Sometimes I think of my death’. Đó là câu nói của nhà làm phim Nhật…

Xem thêm