Khi nhà văn đi… Xin

Khi nhà văn đi… Xin

Tịnh Sơn Raxun Gamzatop – tác giả cuốn sách “Đaghextan của tôi” nổi tiếng một thời của văn học Xô-viết, kể: Hồi ông mới được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Hội nhà văn Đaghextan, do tuổi trẻ hăng…

Xem thêm