MỘT CHUYẾN ĐI TÂY

        Trích từ tập Tạp văn Võ Công Liêm                                                     MỘT CHUYẾN ĐI TÂY                                                                                                    Tặng bạn: Hoàng Xuân Sơn Giữa mùa hè, tôi nhận được điện thoại của bạn tôi ở Paris. Tôi ngạc nhiên vì tay nầy mấy năm gần đây bặt-vô-âm-tín, tưởng…

Xem thêm