Săc màu cuộc sống qua con mắt Lĩnh

Săc màu cuộc sống qua con mắt Lĩnh

Nhân triển lãm tranh NGÀY MỚI  SẮC MÀU CUỘC SỐNG QUA CON MẮT LĨNH                                                                                                                                               Cầm Kỳ 1. Bước vào thế giới với một hình thể không may mắn, Lê Quang Lĩnh gần như thu mình vào một góc…

Xem thêm