Bảo tàng Cơ Tu giữa rừng

“Bảo tàng” của làng Aréc. Một “bảo tàng Cơ Tu” được lưu giữ khá nguyên vẹn tại bản nhỏ Aréc thuộc xã A Vương (huyện Tây Giang, Quảng Nam), cách đường Hồ Chí Minh hơn 30 phút băng rừng. Đó…

Xem thêm