This is a Tribute to Beloved Mother of Venerable Dhammananda Thich Phuoc Ngoc Thero

Mother Truong Thi Sau – is very gentle and reincarnated a character of the Buddha’s day.

If there are great people in this world, it is because they were born and raised by great Mothers. Mother Truong Thi Sau is such a mother. She lived in a small village along the river in Tra On district, Vinh Long province in Southern Vietnam, gave birth to 6 children. She offered her husband, 2 sons and 1 grandson to the order of the Buddha Sasana and let them to become monks. Her youngest son Venerable Dhammananda Thich Phuoc Ngoc Thero became an internationaly recognized Buddhist monk in his outstanding philanthrophyical performances in many countries. He is now an International Envoy to The Buddhist Commendation Committee of Sri Lankan Government and the President of the Fund for Children Development Center called Isuru Sevana.

Mother Truong Thi Sau was born in 1942, like many rural women, she was unable to go to school, due to the agricultural work for her family. Sooner after her marriage, her husband decided to become a monk, the burden of raising the children was put on her shoulders. But with endless effort and love, she overcame all difficulties and took care of her 6 children, even in the time of fiercest war as well as economic crisis. Each clump of rice, each coconut, everyday she gathered and traded along the river to earn money for raising the children.

But no matter how hard life was, her smile would never stop and her love always were so gentle. After each day of hard work, she rushed home to embrace the children to protect them. Relatives and neighbors never forget her, who always treated them warmly with kind hearts, and gave her help hands without any hesitation. She also wholeheartedly served Buddhism and became the most typical Buddhist and phylanthropist among her neighborhood.
Mother Sau had a simple life like many women in the riverside village, but the love and kindness in her heart have done miracles. The Buddhists both in Vietnam and abroad respect Ven. Dhammananda Thich Phuoc Ngoc Thero – the youngest son of her, the more they respect her, because they see in her what the Buddha taught about love and compassion, which nurtured the mind and soul of their respectful Master. In particular, the Master’s piety to his mother is a profound lesson and a real example for the rest of the Buddhists to follow. Buddhists in the Vinh Long province often compare Ven. Dhammananda Thich Phuoc Ngoc Thero as the reincarnated of an Arahant Moggallana, because of his utterly complete piety to his mother.

Years on, Mother Sau had many more children who were Buddhists in Vietnam and overseas, who were not her born children, but had a deep love and respect towards her. They came to hospitals to take care in her last days, prayed for her to overcome illness and blessed a long life.

Mother Sau lived a simple life, but it was so great. Since now, her image, her story entered the Buddhist teachings on love, parents’ sacrifice, and the filial piety. The sutras, songs, and poems about the mother created by Venerable Dhammananda Thich Phuoc Ngoc Thero have touched thoundsands of hearts, will continue to spread the teaching “Piety is Buddha’s virtue”, “Parents are alive in the Buddha’s world” for the Buddhist to follow and correct their behaviour.

Mother Sau passed away in the right season of Vu Lan Festival 2020, in the hospital in front of her devoted children. It was a great lost for the Vietnam society and the Buddhist community. May she attain supreme bliss of Nibbana.

Ven. Dr. Polgaswatte Paramananda
Acting Editor in Chief of Sinhala Dictionary Compiling Institute
Chief Incumbent of Galahitiyawa Purana Pagoda,
Colombo, Sri Lanka

Source: http://www.dailymirror.lk/business/This-is-a-Tribute-to-Beloved-Mother-of-Venerable-Dhammananda-Thich-Phuoc-Ngoc-Thero/215-195354

Bản dịch tiếng Việt

Đây là bài tưởng nhớ đến người mẹ kính yêu của Thượng tọa Dhammananda Thích Phước Ngọc Thero

Mẹ Trương Thị Sáu – hiền hậu hóa thân thành nhân vật ngày Phật đản.

Nếu có những người vĩ đại trên thế giới này, đó là bởi vì họ được sinh ra và lớn lên bởi những người Mẹ vĩ đại. Mẹ Trương Thị Sáu là một người mẹ như vậy. Bà quê ở một làng nhỏ ven sông thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Nam Bộ, sinh được 6 người con. Bà đã cúng dường chồng, 2 con trai và 1 cháu trai cho Đức Phật Sasana và để họ đi tu. Con trai út của bà là Thượng tọa Dhammananda Thích Phước Ngọc Thero đã trở thành một nhà sư Phật giáo quốc tế được công nhận trong các hoạt động từ thiện xuất sắc của mình tại nhiều quốc gia. Ông hiện là Đặc phái viên Quốc tế của Ủy ban Tuyên dương Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka và là Chủ tịch của Trung tâm Phát triển Quỹ dành cho Trẻ em có tên Isuru Sevana.

Mẹ Trương Thị Sáu sinh năm 1942, cũng như bao phụ nữ nông thôn khác, bà không được đi học, do làm nông cho gia đình. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, chồng quyết định đi tu, gánh nặng nuôi con dồn lên vai bà. Nhưng với nỗ lực và tình yêu thương vô bờ bến, bà đã vượt qua mọi khó khăn, chăm lo cho 6 người con của mình, kể cả trong thời điểm chiến tranh khốc liệt nhất cũng như khủng hoảng kinh tế. Từng khóm lúa, từng trái dừa, hàng ngày bà lượm ve chai buôn bán ven sông kiếm tiền nuôi các con.

Nhưng dù cuộc sống có vất vả đến đâu thì nụ cười của bà vẫn không bao giờ tắt và tình yêu của bà luôn nhẹ nhàng như thế. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, bà lại lao về nhà ôm các con vào lòng để che chở. Bà con, hàng xóm không bao giờ quên bà, người luôn đối xử nồng hậu với tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ bà không chút ngại ngần. Bà cũng hết lòng phụng sự Phật giáo và trở thành một Phật tử và nhà y học tiêu biểu nhất trong khu phố.
Mẹ Sáu có cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ làng quê ven sông, nhưng tình yêu thương và lòng nhân hậu trong con người mẹ đã làm nên điều kỳ diệu. Các Phật tử trong và ngoài nước kính trọng Hòa thượng. Dhammananda Thích Phước Ngọc Thero – con trai út của bà, họ càng kính trọng bà hơn, bởi họ thấy ở bà những điều Đức Phật dạy về tình thương và lòng từ bi, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của người Thầy đáng kính của họ. Đặc biệt, tấm lòng hiếu thảo của Thầy đối với mẹ là một bài học sâu sắc và là tấm gương sáng cho các Phật tử còn lại noi theo. Các Phật tử ở tỉnh Vĩnh Long thường so sánh Hòa thượng. Dhammananda Thích Phước Ngọc Thero trong vai tái sinh của một vị A-la-hán Moggallana, vì lòng hiếu thảo hoàn toàn của ông đối với mẹ của mình.

Nhiều năm trôi qua, Mẹ Sáu có thêm nhiều người con là Phật tử ở Việt Nam và hải ngoại, tuy không phải là con đẻ của Mẹ, nhưng có một tình yêu thương và kính trọng sâu sắc đối với Mẹ. Họ đến bệnh viện để chăm sóc bà trong những ngày cuối cùng, cầu nguyện cho bà vượt qua bệnh tật và chúc phúc cho cuộc sống lâu dài.

Mẹ Sáu sống giản dị mà dung dị. Kể từ đó, hình ảnh của bà, câu chuyện của bà đã đi vào giáo lý nhà Phật về tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ và đạo hiếu. Những bài kinh, bài hát, bài thơ về mẹ do Đại đức Thích Phước Ngọc Thero sáng tác đã chạm đến trái tim bao người, sẽ tiếp tục truyền bá lời dạy “Hiếu hạnh là đức Phật”, “Cha mẹ sinh thành Phật giới” cho người phật tử. theo dõi và sửa chữa hành vi của họ.

Mẹ Sáu qua đời đúng mùa Vu Lan báo hiếu 2020, trong bệnh viện trước những người con tận tụy. Đó là một mất mát lớn đối với xã hội Việt Nam và cộng đồng Phật giáo. Cầu mong BÀ đạt được cực lạc của Nibbana.

Ven. Tiến sĩ Polgaswatte Paramananda
Quyền Tổng biên tập Viện biên soạn từ điển tiếng Sinhala
Trụ sở chính của chùa Galahitiyawa Purana,
Colombo, Sri Lanka